SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL TOMBOLEI

Organizatorul Tombolei “Tombola Toamnei” (denumit in continuare „Tombola”) este SC Adserv SRL, cu sediul in Brasov str Macesului nr 15.
Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.
 

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII TOMBOLEI 

Tombola se va desfasura in perioada 8 Octombrie 2014 ora 00:00 pana in 5 Noiembrie 2014 ora 23:59.
 
 

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE 

Tombola este accesibila tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.
Pentru a putea participa la Tombola , participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa:https://facebook.com/
 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.
 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL TOMBOLEI

Utilizatorii vor afla de tombola de pe pagina AdNatura Facebook.
Utilizatorii se pot inscrie la tombola in perioada 8 Octombrie - 5 Noiembrie ora 00:00 astfel: 1. Intra pe pagina AdNatura de pe Facebook 2. Devino fan al paginii de mai sus. 3.Completeaza formularul de inscriere la tombola.
Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea pentru tombola , este necesar sa completezi formularul de inscriere.
 

SECTIUNEA 6. PREMIILE TOMBOLEI

Premiul constă in 10 cosuri cu produse in valoare totala de 750 de lei.
 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti in prezenta a  trei dintre organizatorii tombolei.. Toti participantii la “TombolaToamnei” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.
Comisia de evaluare va fi alcatuita din 3 membrii, angajati ai Sc AdServ Srl, desemnati de catre directorul general al companiei.
 Vor fi 2 extrageri la sorți, pe 22.10 si 05.11 în care se vor alege câte 5 câștigători.
 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatoriilor tombolei de pe Facebook li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa incheierea jurizarii, astfel: vor fi contactati prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le au completate in profilul lor de pe Facebook si li se va afisa numele pe pagina AdNatura de pe Facebook.
In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales de Comisia prestabilita prin acelasi mecanism. 
Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatoarelor din motive care nu tin de el.
Castigatorii vor intra personal in posesia premiului, incepand cu data 24 Octombrie 2014 si respectiv 7 Noiembrie 2014 astfel)
Castigatorului ii va fi trimis premiul prin Posta Romana.
 

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.
 

SECTIUNEA 10. INCETAREA TOMBOLEI

Prezenta Tombola va inceta de drept la data de 5 Noiembrie 00:00 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea.
 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL TOMBOLEI

Regulamentul Tombolei este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook AdNatura. Prin participarea la acesta Tombola , participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de facebook.
 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.
 

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre  S.C. AdServ S.R.L si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.
Ne rezervam dreptul de a descalifica orice concurent pentru un motiv intemeiat, cum ar fi fraudarea sistemului de votare.