SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului “Concursul Iernii” (denumit in continuare „Organizator”) este SC Adserv SRL, cu sediul in Brasov str Macesului nr 15.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit in continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toti participantii.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

SECTIUNEA 2. LOCUL SI DURATA DESFASURARII CONCURSULUI

Concursul se va desfasura in perioada 29 Decembrie 2014 ora 00:00 pana in 12 Ianuarie 2015 ora 23:59.

SECTIUNEA 3. DREPTURI SI CONDITIILE DE PARTICIPARE 

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest Regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa angajati ai Organizatorului, ai agentiei de publicitate si ai celorlalte companii implicate in aceasta actiune, precum si rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.
 
Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Facebook, completat cu o adresa de email valida si nume / prenume reale. Daca nu aveti cont de utilizator va puteti creea un cont nou, la adresa:https://facebook.com/.
 

SECTIUNEA 4. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.
 
Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorului.
 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina AdNatura Facebook.
 
Utilizatorii se pot inscrie la concurs in perioada 29 Decembrie 2014 ora 00:00 pana in 12 Ianuarie 2015 ora 23:59. astfel: 1. Intra pe pagina AdNatura de pe Facebook 2. Devino fan al paginii de mai sus. 3.Completeaza formularul de inscriere la concurs.
 
Simpla devenire de fan pe contul de Facebook nu presupune si inscrierea pentru concurs, este necesar sa completezi formularul de inscriere.
 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Premiul constă in 10 vouchere x 50 Ron, valabile la magazinul online AdNatura. Total premii 500 Ron.
 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI

Castigatorul va fi desemnat prin tragere la sorti in prezenta a  trei dintre organizatorii concursului. Toti participantii la concursul “Concursul Iernii” trebuie sa indeplineasca conditiile Regulamentului.
 
Comisia de evaluare va fi alcatuita din 3 membrii, angajati ai Sc AdServ Srl, desemnati de catre directorul general al companiei.
 
 Vor fi 1 extragere la sorți, pe data de 12.01.2015 în care se vor alege cei 10 câștigători.
 

SECTIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Castigatoriilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa incheierea jurizarii, astfel: vor fi contactati prin mesaj pe Facebook sau prin intermediul datelor de contact pe care le au completate in profilul lor de pe Facebook si li se va afisa numele pe pagina AdNatura de pe Facebook.
 
In cazul in care castigatorii nu trimit in 72 de ore informatiile solicitate de Organizator sau daca au furnizat date de contact eronate/ incomplete, premiul se va acorda altui utilizator, ales de Comisia prestabilita prin acelasi mecanism. 
 
Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.
 

SECTIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe facebook.com.
 

SECTIUNEA 10. INCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va inceta de drept la data de 12 ianuarie 2015  23:59 si poate inceta inainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forta majora – care face imposibila derularea.
 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil in mod gratuit pe adresa de Facebook AdNatura. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament. Orice modificari ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe contul de facebook.
 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este raspunzator de plata altor taxe sau a altor obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea cazand in sarcina persoanei castigatoare.
 

SECTIUNEA 13. LITIGII

In cazul unor litigii aparute intre  S.C. AdServ S.R.L si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.
 
Ne rezervam dreptul de a descalifica orice concurent pentru un motiv intemeiat, cum ar fi fraudarea sistemului de votare.